Styrelse & valberedning

STYRELSEN

Ordförande: Anders Brolén 070-2034096

Kassör: Simon Thorley, 070-5800071

Ledamot: Magnus Nilsson, 070-3987555

Ledamot: Benny Rünell, 070-66 35 009

Ledamot: Niklas Bergström, 070-8747636

Ledamot: Stefan Månström, 070-3392999

Ledamot:  Jenny Berglund, 070-2422229

Ledamot: Lars Nyman, 070-2188 735

Suppleant:  Helena Wiksten, 070-2413223

Valberedning: Leif Berglund, 0706227213

Valberedning: Lars Nordin, 070-6714811

Revisor: Mats Blennå

TRIVSELKOMMITTÉN

Denna grupp ser till att hallen och anläggningen är välkomnande och trivsam för alla våra medlemmar och besökare. Ansvarar för inköp av artiklar till köket såväl som städningsmaterial, m.m. och åtgärder såsom målning, m.m.

Sammankallande: Jenny Berglund, 070-2422229

Helena Wiksten
Madeleine Thorley

SPONSRING- OCH MARKNADSKOMMITTÉN

Ansvarar för klubbens sponsringsverksamhet och kontakter med näringsliv såväl som bidragsansökningar och ekonomisk planering. Jobbar även med marknadsföring av föreningens kursverksamhet och beläggning/abonnemang.

Sammankallande: Simon Thorley, 070-58 00071

Benny Runnel
Lars Nyman

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Planerar och samordnar klubbens tävlingsverksamhet för både juniorer och seniorer och ansvarar även för klubbens serielag.

Sammankallande: Niklas Bergström, 070-8747636

Erik Nyman
Stefan Månström

BANKOMMITTÉN

Bankommittén har ansvar för anläggningen och hallen ur tekniskt perspektiv. Planerar och prioriterar nödvändiga investeringar och samordnar iordningställandet av utomhusbanorna.