Styrelse & valberedning

STYRELSEN

Ordförande: Anders Brolén 070-2034096

Kassör: Marcus Norberg, 079-3339219

Ledamot: Magnus Nilsson, 070-3987555

Ledamot: Benny Rünell, 070-66 35 009

Ledamot: Niklas Bergström, 070-8747636

Ledamot: Stefan Månström, 070-3392999

Ledamot:  Jenny Berglund, 070-2422229

Ledamot: Lars Nyman, 070-2188 735

Suppleant:  Helena Wiksten, 070-2413223

Valberedning: Leif Berglund, 0706227213

Valberedning: Lars Nordin, 070-6714811

Revisor: Mats Blennå

TRIVSELKOMMITTÉN

Denna grupp ser till att tennishallen är välkomnande, trivsam och funktionell för alla våra medlemmar och besökare. Ansvarar för inredning och möblering av utrymmen såväl som försäljning i klubbens kafé, Bullar och Bollar. Samordnar även klubbens årliga resa till Stockholm Open i oktober.

Sammankallande: Jenny Berglund, 070-2422229
Helena Wiksten
Antal medlemmar: 5
3 planeringsmöten per år (30 min): vecka 1, vecka 21, vecka 31

SPONSRING- OCH MARKNADSKOMMITTÉN

Ansvarar för klubbens sponsringsverksamhet och kontakter med näringsliv såväl som bidragsansökningar och ekonomisk planering. Bidrar även till marknadsföring av föreningens kursverksamhet och beläggning/abonnemang mm via sociala medier och andra kanaler.

Sammankallande: Simon Thorley
Antal medlemmar: 5
3 planeringsmöten per år (30 min): vecka 1, vecka 21, vecka 31

JUNIORTÄVLINGSKOMMITTÉN

Planerar och samordnar klubbens tävlingsverksamhet för juniorer, däribland IF SO tävlingar, Generationsdubbel och Klubbmästerskap.

Sammankallande: Erik Nyman
Antal medlemmar: 3
3 planeringsmöten per år (30 min): vecka 1, vecka 21, vecka 31

SENIORTÄVLINGSKOMMITTÉN

Planerar och samordnar klubbens tävlingsverksamhet för seniorer, däribland NB Trophy gruppspelstävling, Klubbmästerskap, Americano dubbeltävlingar och tävlingar för veteraner m.m.

Antal medlemmar: 4 (1 för gruppspel, 1 för veterantävlingar och evenemang, 1 för damtävlingar och evenemang och 1 för Americanotävlingar mm.)
Sammankallande: Niklas Bergström
3 planeringsmöten per år (30 min): vecka 1, vecka 21, vecka 31

HALLKOMMITTÉN

Hallkommittén har ansvar för anläggningen och hallen ur tekniskt perspektiv. Samordnar nödvändiga åtgärder och koordinerar iordningställandet av utebanorna genom att kalla medlemmar till arbetsdagar. Viktigt att påpeka att kommittémedlemmar inte utför allting själv utan har en mer planering- och samordnande roll.

Sammankallande:
Antal medlemmar: 5
3 planeringsmöten per år (30 min): vecka 1, vecka 21, vecka 31

GEMENSAMMA AKTIVITETER

Två gånger om året (i juni och december) träffas samtliga kommittémedlemmar för en gemensam aktivitet, oftast en pubkväll eller liknande.