STYRELSE & VALBEREDNING

STYRELSEN

Ordförande: Tobias Borg, 076-149-7252

Kassör: Marcus Norberg 079-3339219

Ledamot: Hans Lyngbäck, 070-6635844

Suppleant:  Emil Oldmark 0703443546

Valberedning: Niklas Bergström, 070-8747636

Revisor: Mats Blennå

TRIVSELKOMMITTÉN

Denna grupp ser till att tennishallen är välkomnande, trivsam och funktionell för alla våra medlemmar och besökare. Ansvarar för inredning och möblering av utrymmen såväl som försäljning i klubbens kafé, Bullar och Bollar. Samordnar även klubbens årliga resa till Stockholm Open i oktober.

Sammankallande: 
3 planeringsmöten per år (30 min): vecka 1, vecka 21, vecka 31

SPONSRING- OCH MARKNADSKOMMITTÉN

Ansvarar för klubbens sponsringsverksamhet och kontakter med näringsliv såväl som bidragsansökningar och ekonomisk planering. Bidrar även till marknadsföring av föreningens kursverksamhet och beläggning/abonnemang mm via sociala medier och andra kanaler.

Sammankallande:
3 planeringsmöten per år (30 min): vecka 1, vecka 21, vecka 31

JUNIORTÄVLINGSKOMMITTÉN

Planerar och samordnar klubbens tävlingsverksamhet för juniorer, däribland SO-Tour tävlingar, Generationsdubbel, Seriespel, Young Vision Cup och Klubbmästerskap.

Sammankallande: Erik Nyman
3 planeringsmöten per år (30 min): vecka 1, vecka 21, vecka 31

SENIORTÄVLINGSKOMMITTÉN

Planerar och samordnar klubbens tävlingsverksamhet för seniorer, däribland gruppspelstävling, Klubbmästerskap, Americano dubbeltävlingar och tävlingar för veteraner m.m.

Antal medlemmar: 4 (1 för gruppspel, 1 för veterantävlingar och evenemang, 1 för damtävlingar och evenemang och 1 för Americanotävlingar mm.)
Sammankallande:
3 planeringsmöten per år (30 min): vecka 1, vecka 21, vecka 31

HALLKOMMITTÉN

Hallkommittén har ansvar för anläggningen och hallen ur tekniskt perspektiv. Samordnar nödvändiga åtgärder och koordinerar iordningställandet av utebanorna genom att kalla medlemmar till arbetsdagar. Viktigt att påpeka att kommittémedlemmar inte utför allting själv utan har en mer planering- och samordnande roll.

Sammankallande:
3 planeringsmöten per år (30 min): vecka 1, vecka 21, vecka 31

GEMENSAMMA AKTIVITETER

Två gånger om året (i juni och december) träffas samtliga kommittémedlemmar för en gemensam aktivitet, oftast en pubkväll eller liknande.