STYRELSE & VALBEREDNING

STYRELSEN

Ordförande: Hans Lyngbäck, 070-663 5844

Kassör: Adam Åstrand, 070-857 0768

Ledamot: Tobias Borg, 076-149 7252

Ledamot: Peter Norén, 073-531 5394

Ledamot: Tommy Davidsson, 070-761 6212

Valberedning: Niklas Bergström, 070-874 7636

Revisor: Mats Blennå