TRÄNARE

Verksamhetsansvarig

Sebastian Chrobok, 073-552 1459

Anders Brolén tar över från och med den 1 augusti 2024.

Timtränare/hjälptränare

Pontus Thorley
August Brolén
Alfred Brolén
Esayas Häggblom