Styrelse & valberedning

STYRELSEN

Ordförande: Bo Jonsson, 070-31 18 559

Kassör: Reidun Färlin, 070-86 85 646

Ledamot: Anders Brolén 070-2034096
Ledamot: Benny Rünell, 070-66 35 009
Ledamot: Niklas Bergström, 070-8747636
Ledamot: Mats Blennå, 070-53 39 005

Suppleant: 
Jenny Berglund, 070-2422229
Suppleant:  Helena Wiksten, 070-2413223

Valberedning: Leif Berglund, 0706227213
Valberedning: Lars Nordin, 070-6714811

Revisor: Katarina Forsberg

 

TRIVSELKOMMITTÉN

Sammankallande: Anders Brolén, 070-2034096
Jenny Berglund
Helena Wiksten
Madeleine Thorley
Åsa Bergshem

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Sammankallande: Niklas Bergström, 070-8747636
Erik Nyman