Styrelse & valberedning

STYRELSEN

Ordförande: Anders Brolén 070-2034096

Kassör: Simon Thorley, 070-5800071

Ledamot: Magnus Nilsson, 070-3987555
Ledamot: Benny Rünell, 070-66 35 009
Ledamot: Niklas Bergström, 070-8747636
Ledamot: Stefan Månström, 070-3392999

Suppleant: 
Jenny Berglund, 070-2422229
Suppleant:  Helena Wiksten, 070-2413223

Valberedning: Leif Berglund, 0706227213
Valberedning: Lars Nordin, 070-6714811

Revisor: Katarina Forsberg

 

TRIVSELKOMMITTÉN

Denna grupp ser till att hallen och anläggningen är välkomnande och trivsam för alla våra medlemmar och besökare. Ansvarar för inköp av artiklar till köket såväl som städningsmaterial, m.m. och åtgärder såsom målning, m.m.

Sammankallande: Jenny Berglund, 070-2422229

Anders Brolén
Helena Wiksten
Madeleine Thorley
Åsa Bergshem

SPONSRING- OCH MARKNADSKOMMITTÉN

Ansvarar för klubbens sponsringsverksamhet och kontakter med näringsliv såväl som bidragsansökningar och ekonomisk planering. Jobbar även med marknadsföring av föreningens kursverksamhet och beläggning/abonnemang.

Sammankallande: Simon Thorley, 070-58 00071

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Planerar och samordnar klubbens tävlingsverksamhet för både juniorer och seniorer och ansvarar även för klubbens serielag.

Sammankallande: Niklas Bergström, 070-8747636
Erik Nyman

BANKOMMITTÉN

Bankommittén har ansvar för anläggningen och hallen ur tekniskt perspektiv. Planerar och prioriterar nödvändiga investeringar och samordnar iordningställandet av utomhusbanorna.